Hieronder vindt u de algemene actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties van Kleine Denkers. Lees deze goed door voordat u meedoet met één van onze winacties.

 1. Winacties worden uitgeschreven door Kleine Denkers, gevestigd te Rotterdam. Op alle winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan winacties is gratis. Deelname kan op diverse manieren plaats vinden. Deelname vindt plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens, of wanneer een inschrijfformulier hebt ingevuld, of wanneer u een reactie heeft geplaatst op onze Facebookpagina’s of Instagram. (Dit is afhankelijk van de soort winactie. Specifieke eisen staan beschreven bij de desbetreffende winactie).
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie.
 4. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Kleine Denkers het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 6. De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en moet de deelnemer woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 9. Winnaars worden binnen 10 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via of het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen, of via een persoonlijk bericht via Facebook.
 10. Kleine Denkers kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. Medewerkers van Kleine Denkers zijn uitgesloten van deelname.
 14. Winnaars dienen uiterlijk binnen 2 weken na het bekend maken van de winnaars te reageren, anders worden er door Kleine Denkers nieuwe winnaars gekozen.
 15. Met het delen van uw persoonsgegevens voor de winactie gaat u akkoord met het gebruik van deze gegevens om contact met u op te nemen om u op de hoogte te brengen wanneer u gewonnen heeft bij deelname aan een winactie of het versturen van de prijs, om algemene en gepersonaliseerde dienstverlening aan te kunnen bieden voor facturatie, nieuwsbrieven, aanbiedingen die nuttig zijn voor de gebruiker zoals bijvoorbeeld scholenacties, het verkrijgen van gebruikersbeoordelingen via surveys, het beantwoorden van uw vragen of om te reageren op uw opmerkingen. Voor een foto-winactie geldt: dat u met het delen van foto’s akkoord gaat met het gebruik daarvan door Kleine Denkers in alle mogelijke communicatie uitingen. Indien de foto’s niet aan de kwalitatieve eisen voldoen en niet geschikt zijn voor drukwerk, kan er gebruik gemaakt worden van eigen materiaal.
 16. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Kleine Denkers en worden niet verstrekt aan derden. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden gevolgd.
 17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Kleine Denkers.
 18. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Kleine Denkers Klantenservice via: gijs@kleinedenkers.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging van uw e-mail een reactie.